บริษัท พี แอนด์ พี เทรดดิ้งแมนเนจเมนท์ จำกัด ได้รับการก่อตั้งแต่ปี 2555 ดำเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจบริหารจัดการสินค้า การกระจายสินค้า จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์เชิงอุตสาหกรรม นำเข้าจากผู้ผลิตจากต่างประเทศ เป็นยอมรับอุตสาหกรรมจากต่างประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ  ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ราคายุติธรรม ตรงความต้องการของลูกค้า และเพื่อลดต้นทุนผู้ผลิตเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก

                  นโยบายด้านคุณภาพสินค้า

  • ตอบสนองความไม่พึงพอใจของลูกค้าอย่างทันท่วงที และต้องแน่ใจลูกค้าต้องไม่เจอปัญหาซ้ำอีก
  • แสวงหาสินค้าและในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และดำเนินเพิ่มความเร็วในการออกผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า
  • เรามุ่งเน้นสินค้าคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจสูงสุดลูกค้า ในราคาที่เป็นธรรม และยึดมั่นความรับผิดชอบลูกค้าด้วยปรัชญา
  •           การบริการที่ดีกว่า (ฺBETTER)
  •           รวดเร็วและปลอดภัยกว่า (FASTER)
  •           บริการราคาที่เป็นธรรมและถูกกว่า