บริษัท พี แอนด์ พี เทรดดิ้งแมนเนจเมนท์ จำกัด

225/90 หมู่ 6 ถนนเสมาฟ้าคราม ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135555000862