บริษัทเรา

         บริษัทฯ  ได้รับการก่อตั้งแต่ปี 2555 โดยการเริ่มแนวความคิดจากการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การกระจายสินค้า บริการและการแสวงหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบและการบริการ ให้มีประสิทธิภาพและพึงเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ  
        บริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์เสริมเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม จากประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น และ ประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับของประเทศทั่วโลก โดยมุ่งเน้นชิ้นส่วนประเภทอุปกรณ์เสริมเครื่องจักรกล อุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น บานพับ ,Latches,Push Lock,Handle,และอื่นอีกมายมาย เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า และบริการตลอดกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตต้องการผลิตสินค้าที่ต้นทุนต่ำ และมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้ง มุ่งหวังให้ผู้ใช้ประกอบการได้รับความพึงพอใจ  และเรายึดมั่นในความรับผิดชอบของลูกค้า โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้น
         *  การบริการที่ดีกว่า (BETTER)
         *  รวดเร็วและปลอดภัยกว่า (FASTER)
         *  บริการราคาที่เป็นธรรมและถูกกว่า (CHEAPER)
        

  |  
Powered by Webiz!
pptrading
pptrading
pptrade.co.th
55586
49873
27 กุมภาพันธ์ 2014
20 กุมภาพันธ์ 2019

฿

-

ไทยพาณิชย์
กสิกรไทย

บริษัท พีแอนด์พี เทรดิดิ้งแมนเนจเมนท์ จำกัด

ตลาดนานาเจริญ

บริษัท พีแอนด์พี เทรดิดิ้งแมนเนจเมนท์ จำกัด

ตลาดนานาเจริญ

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@pptrade.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว